ZEBRANIE AKCJONARIUSZY

  • Home
  • Zebranie akcjonariuszy | FAI Service Soc Coop

ZEBRANIE AKCJONARIUSZY 2023

Szanowni Akcjonariusze,

Dostępne są:

– Zawiadomienie o Zwołaniu Zwyczajnego Odrębnego Walnego Zgromadzenia i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

– Formularz Pełnomocnictwa i instrukcje do głosowania dla Powołanego Przedstawiciela zgodnie z art. 135 poniżej Dekretu Ustawodawczego nr 58/1998.

– Formularz pełnomocnictwa dla innego akcjonariusza

– Lista kandydatów w wyborach do Rady Dyrektorów Fai Service: Lista nr 1 “Lista 2023” (zaproponowana przez Radę Dyrektorów)

– Lista kandydatów w wyborach do Rady Biegłych Rewidentów Fai Service: “Lista kandydatów do Rady Biegłych Rewidentów 2023”.

Wszelkie inne dokumenty/propozycje związane z kwestiami porządku obrad są udostępniane Akcjonariuszom w siedzibie FAI SERVICE S. Coop. w Mediolanie, Viale Cassala nr 57, a także w biurze administracyjnym Spółki w Cuneo, Via Renzo Gandolfo nr 1, i można je uzyskać pod adresem e-mail assembleasoci@faiservice.com.

FAI SERVICE S.Coop.

* Zobacz uzupełnioną wersję z dnia 6 kwietnia 2023 r. (zastępującą tekst z dnia 4 kwietnia 2023 r.)

Zawiadomienie o zgromadzeniu

Wersja uzupełniona z dnia 6 kwietnia 2023 r. (zastępująca tekst z dnia 4 kwietnia 2023 r.)

Pełnomocnictwo dla Powołanego Przedstawiciela

Pełnomocnictwo dla Innego Akcjonariusza

Nominacje do Rady Dyrektorów

Komisja Rewizyjna ds. nominacji

Ogłoszenie o zgromadzeniu akcjonariuszy (ZAKOŃCZONE)

Zobacz uzupełnioną wersję z dnia 6 kwietnia 2023 r. opublikowaną powyżej

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej pod numerem (+48) 222 555 691

lub